Na stronie internetowej Sejmu RP poinformowano, że w poniedziałek odbyło się spotkanie przedstawicieli prezydium Zgromadzenia Parlamentarnego Rzeczypospolitej Polskiej i Ukrainy w formie wideokonferencji.

Kondratiuk oświadczyła, że szczegóły dotyczące planowanego posiedzenia uzgodniła z wicemarszałkiem Sejmu i przewodniczącym Zgromadzenia Ryszardem Terleckim. "To będzie pierwsze posiedzenie międzyparlamentarnego zgromadzenia Rady Najwyższej IX kadencji" - przekazała.

Jak dodała Kondratiuk, uczestnicy posiedzenia omówią aktualne kwestie w dwustronnych relacjach, m.in. wymienią się doświadczeniem w sprawie roli parlamentów w przeciwdziałaniu i zwalczaniu negatywnych socjalno-ekonomicznych skutków pandemii koronawirusa, omówią sprawę bezpieczeństwa w regionie i reagowanie na hybrydowe zagrożenia ze strony Rosji.

"Aktualny dla naszych krajów temat to otwarcie granic, ochrona praw migrantów zarobkowych i pracowników sezonowych" - zaznaczyła. Według niej również będą omawiane sprawy związane ze współpracą w sferze humanitarnej.

Reklama

Kondratiuk poinformowała, że w deklaracji końcowej z posiedzenia będą odnotowane wspólne osiągnięcia i zarysowane plany współpracy na najbliższą przyszłość.

Będzie to XII sesja Zgromadzenia Parlamentarnego Rzeczypospolitej Polskiej i Ukrainy.

Jak czytamy na stronie Sejmu RP, podczas poniedziałkowej wideokonferencji "wicemarszałek Terlecki wyraził nadzieję, że po ustąpieniu zagrożenia pandemicznego strona polska zorganizuje kolejną sesję Zgromadzenia Parlamentarnego RP i UA w Warszawie".

Z Kijowa Natalia Dziurdzińska (PAP)