Wynik odsetkowy grupy wyniósł 395,92 mln zł wobec 289,03 mln zł rok wcześniej, natomiast wynik z opłat i prowizji ukształtował się na poziomie 178,47 mln zł wobec 139,55 mln zł.

W ujęciu jednostkowym, w 2008 roku bank miał 78,19 mln zł zysku netto wobec 177,59 mln zł zysku rok wcześniej.