OECD zwraca uwagę, że tak wysoki już obecnie poziom zatrudnienia na czarno wynika z kryzysu. W krajach uboższych, gdzie nie istnieją zabezpieczenia na wypadek bezrobocia, wiele osób musi akceptować nieoficjalne zatrudnienie

W sektorach pozarolniczych praca na czarno to aż trzy czwarte miejsc pracy w Afryce Subsaharyjskiej, ponad dwie trzecie w Azji Południowej i Południowo-Wschodniej, połowa w Ameryce Łacińskiej, na Bliskim Wschodzie i Afryce Północnej. To prawie jedna czwarta w krajach przechodzących transformację.

Problemy kryzysu przekładające się na rynek pracy będą szczególnie uderzać w kobiety, młodych i najstarszych pracowników. 

Jak relacjonuje AFP, OECD zaleca "szybkie działania", zmierzające do utworzenia dobrych miejsc pracy. Receptą ma być podnoszenie kwalifikacji, roboty publiczne i mikrokredytowanie.
h