Depozyty gospodarstw domowych zamknęły się kwotą 357.355,7 mln zł (+1,5% m/m i +25,3% r/r), natomiast przedsiębiorstw - 142.871,0 mln zł (+0,3% m/m i +7,0% r/r).

Należności od gospodarstw domowych wyniosły 402.110,2 mln zł (+0,6% m/m i +43,8% r/r), natomiast przedsiębiorstw - 237.919,0 mln zł (+0,2% m/m i wzrost o 25,5% r/r).