Założeniem konkursu jest również popularyzacja i promowanie mikropożyczek, które są skutecznym narzędziem stymulacji rozwoju gospodarczego.

W konkursie mogą wziąć udział firmy, które zatrudniają mniej niż 10 pracowników, nie przekroczyły 2 mln euro rocznego obrotu lub roczna suma ich aktywów nie przekroczyła 2 mln euro oraz spełniają warunki określone dla kategorii, w której startują. Spośród wszystkich zgłoszonych firm zostanie wyłoniony zwycięzca – zdobywca tytułu Mikroprzedsiębiorca Roku 2009, który otrzyma nagrodę główną w wysokości 30 000 zł.

Uczestnicy konkursu będą oceniani w trzech kategoriach. Kategoria główna jest dla przedsiębiorców, którzy zarejestrowali działalność gospodarczą przed 1 stycznia 2007 r. W tej kategorii przewidziano 3 nagrody w wysokości 15 000 zł w trzech podkategoriach handel, usługi i produkcja.

Druga kategoria to "Beginners": dla mikroprzedsiębiorców dopiero rozwijających się, którzy zarejestrowali działalność gospodarczą przed 1 października 2008 r. i nie ukończyli 32 lat. W tej kategorii przewidziano również 3 nagrody w wysokości 10 000 złotych w trzech podkategoriach handel, usługi, produkcja.

Trzecia kategoria to "Mikro": dla najmniejszych firm, które zarejestrowały działalność gospodarczą przed 1 stycznia 2007 r., zatrudniają nie więcej niż 3 pracowników, a ich dochód nie przekroczył 500 000 zł w roku poprzedzającym przystąpienie do konkursu. W tej kategorii przewidziano 1 nagrodę w wysokości 8000 zł.

W tym roku, inaczej niż w latach ubiegłych, firmy same mogą zgłosić swoją kandydaturę, wypełniając formularz umieszczony na stronie internetowej. Formularz znajduje się na stronie http://kronenberg.org.pl/mikroprzedsiebiorcaroku/

Laureat konkursu i firmy wyróżnione zostaną wyłonione pod koniec czerwca 2009 r.