Warto przypomnieć, że PIT-36 składają podatnicy, którzy m.in. prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych, przy zastosowaniu skali podatkowej, lub działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane na zasadach ogólnych. Przedsiębiorcy, którzy rozliczają się w PIT-36, opodatkowują swoje dochody zarówno indywidualnie, jak i łącznie z dochodami małżonka, a także w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci. Z kolei formularz PIT-36L przeznaczony jest dla podatników, którzy prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane na zasadach liniowego PIT.

Należy też pamiętać o prawidłowym wypełnieniu części formularza poświęconych dochodom/stratom z poszczególnych źródeł przychodów. Wielu podatników zapomina też o podpisaniu zeznania.