"Na modernizację w roku 2009 dysponujemy środkami określonymi w planie modernizacji technicznej sił zbrojnych na lata 2009-2010 w wysokości de facto 2 mld 200 mln zł" - powiedział Kosiniak-Kamysz na konferencji prasowej w Warszawie. Dodał, że teoretycznie zapisana kwota wynosi 4,7 mld zł, ale pomniejszają ją zobowiązania ubiegłoroczne.

Jak zapewnił wiceminister, choć resort obrony nie sprawuje nadzoru właścicielskiego nad przemysłem zbrojeniowym, to jego kondycja nie jest mu obojętna. Wskazał, że jest wiele zakładów które utrzymują się w 95 a nawet 98 proc. z zamówień ministerstwa obrony narodowej.