„Spowolnienie w szwedzkiej gospodarce było zdecydowanie ostrzejsze niż przypuszczała większość osób, a zwłaszcza Riksbank.” – mówił jeszcze przed ogłoszeniem decyzji o stopach Nicola Mai, ekonomista JP Morgan Chase.

Cięcie stóp ma pomóc szwedzkiej gospodarce w walce z pierwszą recesją od 1992 roku. Według prognoz szwedzkiego rządu PKB w Szwecji zmniejszy się w tym roku o 4,2 procent, a bezrobocie wzrośnie do 8,9 procent.

Sprawdź oprocentowanie kredytów hipotecznych w polskich bankach po ostatnich obniżkach stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej.