"Komitet Sterujący, reprezentujący obligatariuszy posiadających ponad 60% obligacji Belvedere o zmiennym oprocentowaniu (FRN) proponuje rzetelny plan, uwzględniający dobro interesariuszy (pracowników, kontrahentów, wierzycieli, dłużników, akcjonariuszy itd.), zachowujący obiektywną równowagę w celu uratowania spółki i zapewnienia jej długotrwałej zdolności utrzymania się na rynku. Niniejszy plan będzie skutkował redukcją zadłużenia brutto Belvedere o ok. 400 mln euro" - czytamy w komunikacie.

Komitet Sterujący poinformował, że jest gotów poprzeć plan, który zredukuje ciężar brutto zadłużenia spółki z obecnych ok. 600 mln euro do ok. 175 mln euro, czyli zrównoważonego poziomu odpowiadającego ok. cztero-pięciokrotności EBITDA. Plan ma polegać m.in. konwersji instrumentów OBSAR na akcje z nowo przeprowadzonej emisji Belvedere.

"Obligatariusze FRN otrzymaliby nowe, pięcioletnie papiery dłużne o przybliżonej wartości 75 mln euro (względem pierwotnej wartości 375 mln euro) na warunkach rynkowych" - czytamy dalej. Pozostała kwota należna obligatariuszom FRN (300 mln euro plus odsetki) miałaby zostać spłacona poprzez wykorzystanie nadwyżek finansowych spółki i sprzedaż aktywów które nie są dla spółki strategiczne. Pozostałe zadłużenie z tytułu FRN miałoby zostać zamienione na akcje firmy. Plan zakłada, że banki, dostawcy oraz inne instytucje (zakłada się, że suma należności wobec nich wynosi ok. 100 mln euro) nadal pozostałyby wierzycielami Belvedere.

W zeszłym tygodniu Komitet Sterujący poinformował, że w związku z odmową podjęcia negocjacji przez Belvedere z jej największymi wierzycielami, złożono wnioski o otwarcie wtórnych postępowań upadłościowych w Polsce. Do tej decyzji miało doprowadzić również przedłużanie się postępowania zabezpieczającego (safeguard) przed Sądem Gospodarczym w Beaune (Francja). Procedura ochrony przed wierzycielami została niedawno przedłużona przez francuski sąd o sześć miesięcy do 16 lipca 2009 r. Zarząd deklarował, że w tym czasie przedstawi w sądzie plan restrukturyzacji.

"Jeśli ten plan zostanie przyjęty przez spółkę i sąd, postępowania w Polsce przestaną być konieczne" - podkreślono w komunikacie obligatariuszy. Pod koniec lutego spółka poinformowała, że jej przychody wyniosły w 2008 roku 1.186 mln euro wobec 1.043 mln euro przed rokiem. Spółka podała też wówczas, że oczekuje wyniku EBITDA na poziomie ok. 30 mln euro w 2008 r. Już wcześniej firma ostrzegała, że może nie osiągnąć całorocznego celu zakładającego wypracowanie wyniku EBITDA w wysokości 60 mln euro, choć zrealizuje 1,2 mld euro sprzedaży.