Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 3,41 mln zł wobec 2,29 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody wyniosły 20,56 mln zł wobec 15,45 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym, w 2008 roku spółka miała 2,84 mln zł zysku netto wobec 2,36 mln zł zysku rok wcześniej.