Według GUS, bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), opisujący obecne tendencje konsumpcji indywidualnej, zwiększył się osiągając poziom - 24,9 proc., ale był niższy niż na początku roku. W marcu było to - 30,3 proc.

Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK), opisujący tendencje konsumpcji indywidualnej oczekiwanej w najbliższych miesiącach, osiągnął w kwietniu poziom -35,5 proc., ale także nie osiągnął poziomu notowanego z początku roku. W marcu było to -42,2 proc.

Badania GUS były wykonane w kwietniu na grupie ok. 1800 osób.

Charakteryzując tę grupę Liberda powiedziała, że w gospodarstwach tych średni miesięczny dochód nie tylko nie obniżył się, ale od stycznia lekko wzrósł. Dodała, że z badań wynika także, że w kwietniu mniej ankietowanych wyrażało obawy co do dalszego wzrostu bezrobocia (61 proc. wobec prawie 70 proc. w marcu br.).