Na pytanie, czy pojawiły się banki, które mają obecnie problemy z utrzymaniem współczynnika wypłacalności na poziomie powyżej 8 proc. Broda powiedział, że takich instytucji nie ma.

Broda poinformował, że w I kwartale skala zawiązanych przez banki rezerw związanych z transakcjami pochodnymi jest zdecydowanie niższa niż w ostatnim kwartale 2008 roku.

"Wciąż mamy do czynienia z odpisami tworzonymi z tytułu walutowych transakcji pochodnych, banki dotwarzają jeszcze odpisy. (...) skala jest zdecydowanie mniejsza niż w IV kwartale" - powiedział Broda.

KNF szacuje, że w IV kwartale banki utworzyły z tego tytułu około 1,2 mld zł rezerw.

Według danych KNF pod koniec 2008 roku współczynnik wypłacalności sektora bankowego wynosił 10,8 proc.