Zgodnie z nią banki oferujące usługi tzw. bancassurance, gdzie produkt bankowy jest powiązany z ubezpieczeniowym, mają stosować bardziej przyjazne zasady postępowania wobec swoich klientów.

Rekomendację przygotował Związek Banków Polskich z Polską Izbą Ubezpieczeń. "W rekomendacji chcemy określić fundamentalne standardy obsługi klienta" - powiedział podczas wtorkowego spotkania z dziennikarzami szef ZBP Krzysztof Pietraszkiewicz.

Poinformował, że wskazane w rekomendacji dobre praktyki odnoszą się w bezpośredni lub pośredni sposób do zgłoszonych wcześniej zastrzeżeń Rzecznika Ubezpieczonych wobec usług bancassurance.

Banki oferujące tego typu usługi zawierają z ubezpieczycielami grupowe umowy ubezpieczenia, a w kontaktach ze swoimi klientami występują jako ubezpieczający. Ubezpieczenie w ramach bancassurance, przysługujące klientowi banku, może dotyczyć np. ochrony przed utratą pracy czy kradzieżą karty kredytowej.

"Z tej formy różnych ubezpieczeń, np. na umowy grupowe, korzysta dziś w Polsce około 2,5-3 milionów klientów. To znacząca grupa osób" - dodał. Zapewnił, że ZBP będzie "bardzo mocno monitorować", jak nowe standardy będą wykonywane i jak ewentualnie powinny być doskonalone.

Wiceprezes PIU Jan Grzegorz Prądzyński powiedział, że głównym motywem stworzenia Rekomendacji byli klienci banków. "Sprzedajemy produkty skomplikowane, złożone, które nie zawsze są dla zwykłego konsumenta jasne. Potrzebowaliśmy takich zasad dobrych praktyk, żeby im pomóc" - wyjaśnił.

Zgodnie z rekomendacją, banki powinni dążyć do tego, by ochrona ubezpieczeniowa uwzględniała charakter oraz istotne cechy produktu bankowego, a także ewentualne potrzeby klientów wynikające z ich zobowiązań wobec banków.

Banki, które negocjują z ubezpieczycielami umowy ubezpieczeniowe, mają działać w interesie swoich klientów. Tym samym powinny monitorować liczbę i uzasadnienia odmowy wypłaty świadczeń ubezpieczeniowych. Mają także klientom udzielać pomocy w procesie zgłaszania roszczeń.

Najwięcej miejsca rekomendacja poświęca kwestii przekazywania przejrzystych i pełnych informacji o warunkach ochrony ubezpieczeniowej. Chodzi szczególnie o dane dotyczące kosztów związanych z ubezpieczeniem, informacje, czy jest ono wymagane przez bank do uzyskania produktu bankowego, dane na temat wyłączeń i ograniczeń odpowiedzialności ubezpieczyciela.

Zgodnie z rekomendacją, klient będzie zawsze miał prawo do rezygnacji z ochrony ubezpieczeniowej przed upływem okresu ubezpieczeniowego i zwrotu części kosztów. W takim przypadku bank będzie mógł jednak zażądać od klienta ustanowienia innego zabezpieczenia.

Rekomendacja nie przewiduje sankcji wobec banków, które nie będą stosować się do wyrażonych w niej zasad. Niemniej klienci takich banków będą mogli skarżyć się do Arbitra Bankowego, który rozstrzyga tego rodzaju spory. (PAP)

mmu/ pad/ jra/