Według propozycji, które dopiero musi zatwierdzić Parlament Europejski i wprowadzić poszczególne kraje (ale mogą też je odrzucić), menedżerowie funduszy hedgingowych oraz funduszy private equity będą musieli przedstawiać raporty krajowym regulatorom.

Więcej o funduszach inwestycyjnych w Forsal.pl