Saldo obrotów towarowych było także dodatnie i wyniosło 28 mln euro wobec 77 mln euro deficytu (po korekcie) miesiąc wcześniej i 1.235 mln euro deficytu rok wcześniej.

Dziewięciu ekonomistów uwzględnionych w ankiecie agencji ISB przewiduje, że nadwyżka C/A wyniosła w kwietniu średnio 99 mln euro. Rozbieżności w ich prognozach są ogromne i wahają się od 230 mln euro deficytu do 570 mln euro nadwyżki.

W największym stopniu na dodatni bilans wpłynęły przepływy środków z Unii Europejskiej. Sprzyjał mu również słaby złoty, dzięki czemu nasze towary były atrakcyjne dla zagranicznych odbiorców, a opłacalność importu do Polski znacznie mniejsza - ocenia Roman Przasnyski, Główny Analityk Gold Finance.

Dodatnie saldo transferów z Unią Europejską wyniosło 902 mln euro. Aż 2,4 mld euro wyniosło dodatnie saldo zagranicznych inwestycji w Polsce. O 0,34 mld euro zwiększyły się inwestycje bezpośrednie. Inwestorzy zagraniczni chętnie kupowali nasze obligacje skarbowe. Dodatnie saldo handlu akcjami wyniosło zaledwie 57 mln euro.