Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie zaprasza w najbliższy piątek o godz. 10.00 wszystkich zainteresowanych tematyką rynku pracy do udziału w seminarium pt. Rynek pracy otwarty dla wszystkich. W spotkaniu udział wezmą m.in. prof. Józef Bednarek i prof. Michał Pindera. Tematy poruszane podczas debaty to m.in. ocena polityki aktywizacyjnej osób niepełnosprawnych, wdrożenie zasady równości płci, tworzenie nowych miejsc pracy, ustawiczne kształcenie osób dorosłych, a także strategie i założenia programów unijnych wdrażanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007–2013.

Debata współfinansowana jest ze środków unijnych. Gazeta Prawna objęła patronat medialny nad imprezą.

Kontakt dla zainteresowanych: konferencja.abk@wsptwp.eu

tel: 022 822 10 58.