– Przygotowane zostały założenia do ustawy o kredycie konsumenckim, która reguluje leasing konsumencki. Według niej, klient będzie miał obowiązek nabycia rzeczy po zakończeniu okresu leasingu – mówi Justyna Obrębska z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Dodaje, że projekt ustawy powinien być gotowy jeszcze w I kwartale, bo Polska jest zobowiązana implementować unijną dyrektywę w tym zakresie nie później niż do 11 czerwca 2010 r.

Przepisy podatkowe do zmiany

Reklama
Istotniejsze są jednak postępy prac w Ministerstwie Gospodarki nad projektem ustawy o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców. Ma ona zmienić ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych, m.in. w tym zakresie, w którym dotyczą one leasingu. Tak naprawdę to właśnie one otworzą rynek leasingu konsumenckiego.
– Roboczy projekt ustawy – bo nie posiada on jeszcze statusu oficjalnego dokumentu rządowego – jest na etapie wstępnych konsultacji społecznych. Potrwają one co najmniej do 15 stycznia – poinformowała Bogna Gudowska z biura prasowego Ministerstwa Gospodarki.

Nie będzie uwag

– Projekt jest zgodny z naszymi postulatami, zatem uwag zgłaszać nie będziemy – mówi Andrzej Sugajski, dyrektor generalny Związku Polskiego Leasingu. Dodaje, że dzięki zmianom zawartym w projekcie zostaną osiągnięte dwa podstawowe cele: konsument będzie mógł zakończyć umowę leasingu w każdym czasie oraz rozstrzygnięte zostaną wątpliwości dotyczące scedowania prawa do amortyzacji na klienta. I leasingodawcy, i resort gospodarki zgodnie zapewniają, że wprowadzenie tych zmian miałoby dla budżetu pozytywny skutek, bo umożliwiłoby rozwój leasingu dla osób fizycznych.
– Wzrost ten będzie skutkował zwiększeniem dochodów podatkowych producentów, jak i firm leasingowych. Jednocześnie konsument nie będzie uprawniony do dokonywania jakichkolwiek odpisów podatkowych ze względu na korzystanie z umów leasingu – informuje Bogna Gudowska. Niestety, ta ustawa ma wejść w życie dopiero 1 stycznia 2011 r.– Nowe przepisy będą korzystne dla konsumentów, bo leasing będzie alternatywą dla kredytu, co wpłynie na cenę finansowania i jego warunki – mówi Anna Bąkowska, dyrektor ds. strategii i rozwoju w Credit Agricole. Dodaje, że klienci korzystający z leasingu będą mogli też korzystać z usług dodatkowych, np. serwisowania auta, kart paliwowych czy ubezpieczeń. Te ostatnie mogą być znacznie tańsze niż te oferowane dla rynku, szczególnie dla młodych czy mniej ostrożnych kierowców.
– Wszystkie ewentualne szkody idą na konto leasingodawcy, a w przypadku kredytu bankowego obciążają one klientów – mówi Konrad Karpowicz, dyrektor handlowy Masterlease. Zwraca też uwagę, że łączny koszt wyleasingowania auta może być niższy niż kredytu, bo firmy leasingowe stale współpracują z producentami aut i uzyskują nawet kilkunastoprocentowe opusty na nowe pojazdy. Oznacza to, że raty leasingowe mogą być naliczane od niższej wartości auta. Atutem leasingu ma być też prostota zawarcia umowy, bo liczba zabezpieczeń jest mniejsza niż przy kredycie, gdyż przez cały okres leasingu właścicielem auta jest leasingodawca.
– Klient decydujący się na leasing może podpisać umowę po okazaniu tylko dwóch dokumentów tożsamości i wpłacie od 10 proc. ceny samochodu – mówi Konrad Karpowicz. Większość firm leasingowych nie oferuje jednak takiego produktu ze względu na niejasności prawne. Ma go w ofercie tylko Masterlease i VB Leasing, ale i tu przepisy ograniczają ofertę do tzw. leasingu operacyjnego, w którym auto np. po trzech latach wraca do leasingodawcy, więc nie cieszy się ona dużym zainteresowaniem. Masterlease podaje, że w 2009 roku sfinansował przez leasing konsumencki niemal 100 samochodów, a VB Leasing – kilkadziesiąt. Równocześnie można oszacować, że w całym 2009 roku firmy leasingowe oddały w leasing około 60 tys. aut osobowych.

Ważna cena wykupu

– Po zmianach w prawie osoby prywatne zyskają możliwość wykupu przedmiotu za tzw. wartość końcową, określoną w umowie leasingowej, czyli np. za 1 proc., a nie, jak do tej pory, za jego wartość rynkową – mówi Stefan Buczek, zastępca dyrektora Departamentu Pojazdów VB Leasing.
Dodaje, że postulowane zmiany pozwolą udzielać leasingu finansowego, który może być zawarty na krótszy niż obecnie leasing operacyjny. Eksperci z branży spodziewają się, że klienci będą korzystać właśnie z leasingu finansowego, bo pozwala on nabyć auto, a nie tylko je użytkować.
ikona lupy />
Leasing konsumencki poprawiłby wyniki branży / DGP