To wtedy Bruksela opublikuje „Raport o konwergencji w 2009 roku”, który pokaże, jak poszczególne kraje UE spełniają kryteria z Maastricht. – To będzie dzień zacieśnienia współpracy i prawdopodobnie stopniowego poszerzania strefy euro – stwierdził w ostatnią środę Oli Rehn, komisarz UE ds. polityki gospodarczej i pieniężnej. Ta pierwsza uwaga odnosi się do planu Brukseli zwiększenia koordynacji polityk fiskalnych w strefie euro, druga – do kandydatury Estonii.

– Jeśli nie stanie się nic nadzwyczajnego, to 12 maja będzie zgoda Komisji – powiedział portalowi EurActiv wysoki urzędnik KE. Datą przyjęcia Estonii do strefy euro będzie 1 stycznia 2011 r.

Więcej w "Rzeczpospolitej".