W raporcie na ten temat opublikowanym w czwartek Fitch ocenia, że wyjątkiem wśród państw Europy Środkowej i Wschodniej jest Estonia. Tallin planował wprowadzenie europejskiej waluty w 2011 roku i według Fitch nadal jest w stanie osiągnąć swój cel.

"Najnowsze prognozy agencji Fitch dotyczące harmonogramu przystępowania do strefy euro wyglądają następująco: 2011 rok dla Estonii, 2014 rok dla Litwy, 2015 rok dla Bułgarii, Węgier, Łotwy, Polski i Rumunii oraz 2016 rok dla Czech. Istnieje jednak prawdopodobieństwo zwiększenia się opóźnień" - głosi oświadczenie agencji.

"Poważny kryzys spowodował wzrost średniego deficytu budżetowego w tych ośmiu państwach do 6,1 proc. PKB w 2009 roku, przy 1,1 proc. w 2007 roku. W wielu krajach będzie teraz konieczne przejście przez długi i trudny okres ograniczeń budżetowych, aby skorygować nadmierny deficyt, który powinien zejść poniżej poziomu 3 proc. PKB" - powiedział cytowany przez agencję AFP Ed Parker z Fitch Ratings.