Po czterech miesiącach spadku stopa bezrobocia w Hiszpanii wzrosła w sierpniu w porównaniu z poprzednim miesiącem o 1,5 proc. Jak pisze agencja Associated Press, wzrost bezrobocia jest związany z wygasaniem kontraktów na prace w sezonie letnim.

W ciągu roku stopa bezrobocia wzrosła w Hiszpanii o 9,3 proc. Hiszpański urząd statystyczny informował w lipcu, że bezrobocie stale rośnie: w drugim kwartale obecnego roku wynosiło 20,09 proc., a 20,05 proc. trzy miesiące wcześniej.

Władze Hiszpanii podały ostatnio, że udało im się znacznie zredukować deficyt budżetowy dzięki niepopularnym posunięciom, takim jak podwyżki podatków, w tym VAT, zniesienie ulg podatkowych i obniżki wynagrodzeń urzędników publicznych.

W najnowszym raporcie ministerstwo finansów poinformowało, że do końca lipca deficyt budżetowy rządu centralnego sięgnął 2,4 proc. PKB, czyli był o połowę mniejszy niż w analogicznym okresie 2009 roku. Dane nie uwzględniają wydatków władz regionalnych, które odegrają bardzo ważną rolę w realizacji rządowego celu redukcji deficytu z 11,2 proc. PKB w 2009 roku do 3 proc. w roku 2013.

Czytaj też:

>>> Stopa bezrobocia w Irlandii najwyższa od 16 lat - w sierpniu wyniosła 13,8 proc.

>>> Bezrobocie w strefie euro najwyższe od 1998 roku