"25 listopada 2010 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła zmiany w Regulaminie Giełdy. […] Powyższe zmiany polegają na wydłużeniu godzin odbywania sesji giełdowych i będą obowiązywać od dnia 1 stycznia 2011 r." - głosi komunikat.

Z uchwały zarządu GPW wynika, że od pierwszego dnia roboczego 2011 roku sesja (dla instrumentów finansowych z wyłączeniem obligacji) będzie trwać od 9.00 do 17.30.