Spółka zakłada, że marża EBITDA w tym okresie utrzyma się w przedziale 26-28 proc..

Netia prognozuje, że relacja nakładów inwestycyjnych do przychodów w trakcie modernizacji sieci (w latach 2011 – 2013) zostanie utrzymana poniżej 15%, a następnie będzie maleć (w latach 2014-2020) do 10-12 proc..

Spółka zastrzega, że prognoza nie uwzględnia wpływu potencjalnych "przełomowych" akwizycji na wyniki. Z prezentacji dotyczącej strategii wynika, że wzrost przychodów będzie związany m.in. ze zwiększeniem "multiplikacji" usług (czyli sprzedawanych przez spółkę usług przypadających na jednej klienta). Ten wskaźnik ma wynieść ok. 2,0 w 2020 r. wobec 1,26 w 2010 r. Ma to być efekt wzrostu sprzedaży pakietowej, ale też wprowadzenia usługi telewizyjnej, co jest zaplanowane na 2011 r.

Przyjęta wcześniej strategia średnioterminowa (do 2012 r.) zakłada roczny wzrost przychodów w zakresie 3-5% rocznie (przy czym w zakresie klientów detalicznych wzrost ma wynieść 5-10%).

Marża EBITDA ma wynieść 23% W 2010 r. i 28% w 2012 r. Spółka ma też osiągnąć rosnący trend zysku operacyjnego oraz przepływu wolnych środków finansowych. Na koniec 2012 r. Netia ma mieć 1 mln klientów usług szerokopasmowych - na koniec września miała ich 654 tys.

Narastająco w I-III kw. 2010 roku spółka miała 42,32 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 10,40 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 1175,14 mln zł wobec 1119,62 mln zł.