Wartość środków przekazywanych z budżetu z tytułu wykupu i obsługi SPW oraz transferów do OFE wyniesie w kwietniu łącznie około 11,8 mld zł - poinformowało Ministerstwo Finansów w komunikacie. Z tego transfery do OFE wyniosą 2,3 mld zł.

MF przewiduje, że w kwietniu (wg daty rozliczenia) nastąpi zmiana zadłużenia w bonach skarbowych w przedziale od minus 0,7 mld zł do 1,6 mld zł.

MF podało też, że stan środków w walutach i złotych na koniec marca wyniósł 25,8 mld zł wobec 27,4 mld zł koniec lutego.