W środę rynek SPW zdominowały dwa wydarzenia: aukcja zamiany oraz publikacja danych na temat inflacji bazowej. Jak podało Ministerstwo Finansów (MF) podczas przetargu sprzedało 5-letnie obligacje stałoprocentowe PS0416 o wartości 2,67 mld PLN i zmiennoprocentowe WZ0115 o wartości 3,36 mld PLN, odkupując papiery zapadające w 2011 roku (odkupiono 3,489 mld PLN obligacji PS0511 i 1,585 mld PLN papierów WZ0911). Udana aukcja wzmocniła krajowy rynek długu, w reakcji na wyniki MF krzywa rentowności obniżyła się o 2-3 pb na całej długości. NBP poinformował natomiast, że inflacja bazowa wzrosła w marcu do poziomu 2,0% r/r z 1,7% r/r odnotowanym miesiąc wcześniej. W ubiegłym miesiącu cztery indeksy inflacji bazowej ukształtowały się w przedziale 2,0-4,0% wobec 1,7-3,2% w lutym. Dane okazały się zgodne z oczekiwaniami, przez co miały umiarkowany wpływ na rynek SPW. Dzisiaj uwagę inwestorów przyciągać będzie publikacja „minutes” po posiedzeniu RPP w kwietniu.

Tymczasem minister finansów potwierdził wczoraj w wywiadzie dla serwisu obserwatorfinansowy.pl, że dzięki reformom finansów publicznych podaż obligacji będzie malała. Zdaniem Jacka Rostowskiego potrzeby pożyczkowe brutto wynoszą 158 mld PLN w tym roku, podczas gdy w 2010 wynosiły 185 mld PLN. To oznacza, że podaż obligacji jest stosunkowo mała i dzięki szybkiej konsolidacji finansów publicznych dalej będzie maleć. Część analityków oczekuje, że po jesiennych wyborach parlamentarnych Polska zdecyduje się na zaostrzenie polityki fiskalnej, niezbędne dla ograniczenia nadmiernego deficytu sektora finansów publicznych i utrwalenia szybkiego wzrostu gospodarczego. Obawy o niższą podaż na rynku pierwotnym przyczyniają się do wzrostu cen papierów, szczególnie z dłuższego końca krzywej, przysłaniając oczekiwania na majową/czerwcową podwyżkę stóp przez RPP.

Na świecie najważniejszym wydarzeniem na rynku długu była udana aukcja hiszpańskich obligacji skarbowych. Madryt uplasował na rynku 10- i 15-letnie papiery o łącznej wartości 3,375 mld EUR z oferowanej puli 2,5-3,5 mld EUR. Średnia rentowność w przypadku krótszych obligacji ukształtowała się na poziomie 5,472%, przy stosunku popytu do podaży na poziomie 1,81. Z kolei rentowność papierów z dłuższym terminem wykupu wyniosła 5,667%, a stosunek popytu do podaży 2,3. Choć w obydwu przypadkach dochodowości znacznie wzrosły w porównaniu z ostatnim przetargiem (5,162% dla 10 lat i 4,26% la 15 lat), rynek dobrze przyjął wyniki aukcji. W środę z sukcesem swój dług uplasowała także Portugalia. Lizbona sprzedała 3- i 6-miesięczne bony skarbowe o wartości 1 mld EUR z oferowanej puli 0,7-1,0 mld EUR z rentownością odpowiednio na poziomie: 4,046% (wobec 3,686% na poprzedniej aukcji) i 5,529% (wobec 5,117%). Podczas gdy Hiszpania i Portugalia plasują swój dług, rentowność 10-letnich obligacji Grecji rośnie do rekordowego poziomu 14,50%. Rynek w dalszym ciągu boi się restrukturyzacji greckiego długu, coraz poważniej rozważając taką możliwość.

Źródło nieznane

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być traktowane, jako propozycja nabycia jakichkolwiek instrumentów finansowych, usługa doradztwa inwestycyjnego, podatkowego lub jako forma świadczenia pomocy prawnej. PKO BP SA dołożył wszelkich starań, aby zamieszczone w niniejszym materiale informacje były rzetelne oraz oparte na wiarygodnych źródłach. PKO BP SA nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszym materiale.