W dniu wydania rekomendacji kurs wynosił 172,60 zł. W piątek o godz. 14:26 za akcję płacono 171,80 zł po spadku o 0,17%.

"Podoba nam się defensywny bilans Pekao i wysoka jakość zysków, jednakże znajduje to już odzwierciedlenie w cenie, dlatego podtrzymujemy naszą rekomendację 'niedoważaj' opartą na wycenie, z niezmienioną ceną docelową na grudzień 2011 r. na poziomie 190 zł, tj. z 10% dyskonta" - czytamy w raporcie.