Resort finansów zapowiadał wcześniej, że oferta na tym przetargu wyniesie do 1,5-3,0 mld zł. Wszystkie emitowane przez BGK na rzecz KFD obligacje zabezpieczone są pełną gwarancją Skarbu Państwa.