Jednostkowy zysk netto

Przychody w tym ujęciu wyniosły 5227,43 mln zł wobec 3925,02 mln zł rok wcześniej. Jest to wynik lepszy od oczekiwań rynkowych, których średnia wynosiła 2114 mln zł zysku.

Analitycy spodziewali się w tym okresie wyniku netto w wysokości 1.815-2.382 mln zł.

Analitycy spodziewali się, że wynik operacyjny (EBIT) spółki wyniósł 2.241-2.899 mln zł, przy konsensusie na poziomie 2.582 mln zł. Według nich, przychody spółki miały sięgnąć 4.565-5.158 mln zł, przy konsensusie na poziomie 4.924 mln zł.

Narastająco w I-II kw. 2011 roku spółka miała 4319,00 mln zł jednostkowego zysku netto wobec 2226,64 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 10000,92 mln zł wobec 7199,55 mln zł.

Skonsolidowany zysk netto

KGHM Polska Miedź miał 2283,14 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2011 roku wobec 1571,03 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 2641,70 mln zł wobec 1847,54 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody wyniosły 5874,63 mln zł wobec 4212,05 mln zł rok wcześniej.

Narastająco w I-II kw. 2011 roku spółka miała 4315,55 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 2396,36 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 11221,17 mln zł wobec 7811,78 mln zł.