Jednocześnie oddelegowano członka rady Jana Pilcha do czasowego pełnienia funkcji prezesa zarządu.