Rada nadzorcza CEZ podczas nadzwyczajnego posiedzenia zatwierdziła rezygnację z członkostwa w radzie Alesza Klepka.