Jak poinformowało w piątek Ministerstwo Pracy, bezrobocie w październiku zmniejszyło się do 9 proc., z 9,1 proc. w poprzednim miesiącu.

W październiku przybyło jednak tylko 80 tysięcy miejsc pracy - mniej, niż oczekiwali ekonomiści, z których część przewidywała wzrost o 100 tysięcy.

Zdaniem ekspertów, taki wzrost nie zapewni zmniejszenia bezrobocia w najbliższych latach do 5 proc., czyli wskaźnika będącego w przeszłości normą w USA w okresie dobrej koniunktury.

Z drugiej strony, obserwatorzy zwracają uwagę na pewne optymistyczne oznaki. Ministerstwo Pracy skorygowało również w górę dane o nowych miejscach pracy w poprzednich miesiącach - w sierpniu i wrześniu przybyło ich o 102 000 więcej niż poprzednio podawano.

Zmniejszyła się także - do 5,9 miliona - liczba osób pozostających bez pracy dłużej niż pół roku.

Jak podał niedawno rząd, w III kwartale tego roku PKB wzrósł o 2,5 proc. w skali rocznej. Było to znaczne przyspieszenie wzrostu w porównaniu z pierwszymi dwoma kwartałami i najlepszy wynik od roku.

Zdaniem ekonomistów, wszystkie te dane wskazują, że groźba ponownej recesji w USA się zmniejsza.