Zysk operacyjny na poziomie grupy PGE wyniósł 1208,00 mln zł wobec 793,00 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 6945,62 mln zł wobec 4840,13 mln zł rok wcześniej.

Jest to wynik zgodny z oczekiwaniami rynkowymi, których średnia wynosiła 868 mln zł zysku. Analitycy spodziewali się w tym okresie wyniku netto w wysokości 668-1.059 mln zł. Analitycy spodziewali się, że wynik operacyjny (EBIT) spółki wyniósł 979-1.306 mln zł zysku przy konsensusie na poziomie 1.130 mln zł. Według nich, przychody spółki miały sięgnąć 5.629-6.986 mln zł, przy konsensusie na poziomie 6.611 mln zł.

Narastająco w I-III kw. 2011 roku spółka miała 3057,66 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 2246,63 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 20860,95 mln zł wobec 14972,85 mln zł. W ujęciu jednostkowym, w I-III kw. 2011 roku spółka miała 3115,10 mln zł zysku netto wobec 2732,04 mln zł zysku rok wcześniej.