Cena zawiera 41-proc. premię ponad średnią cenę akcji, poinformował KGHM.

>>> czytaj też: "Le Figaro": Polskę czeka awans. Może dołączyć do "twardego jądra" Unii

„Zamknięcie transakcji zostało uzależnione od spełnienia się warunków zawieszających w postaci uzyskania zgody akcjonariuszy wyrażonej na Zgromadzeniu Akcjonariuszy Quadra FNX większością 2/3 głosów, zatwierdzeniu warunków transakcji przez sąd oraz otrzymania zgód właściwych organów ochrony konkurencji i Ministra Przemysłu Kanady. Spółka Quadra FNX zobowiązuje się do zwołania Zgromadzenia Akcjonariuszy Quadra FNX w pierwszym możliwym terminie, nie później niż 20/02/2012" – czytamy w komunikacie.

>>> Polecamy: Oto kraje, w których nierówności społeczne są największe

W przypadku odstąpienia spółki Quadra FNX od transakcji, na rzecz KGHM zostanie wypłacone odszkodowanie w kwocie 75 mln CAD czyli 247 mln zł

Reklama

„KGHM uprawniony jest do zmiany warunków cenowych w przypadku pojawienia się konkurencyjnej oferty. Zamknięcie transakcji spodziewane jest na koniec pierwszego kwartału 2012 r." – czytamy dalej.

Kanadyjska Quadra FNX jest średniej wielkości spółką górniczą z siedzibami w Vancouver oraz Toronto. Akcje spółki notowane są na giełdzie w Toronto. Główną działalnością gospodarczą spółki jest produkcja górnicza metali (m.in. miedzi, niklu, złota, platyny, palladu) w eksploatowanych przez spółkę kopalniach: Robinson i Carlota w USA, Franke w Chile, McCreddy West, Levack (ze złożem Morrison) i Podolsky w Kanadzie.

Quadra FNX posiada również projekty górnicze w fazie przedoperacyjnej na różnym etapie rozwoju: Sierra Gorda w Chile (najważniejszy projekt rozwojowy spółki, realizowany na jednym z największych złóż miedzi i molibdenu na świecie), Victoria w Kanadzie oraz Malmbjerg na Grenlandii. Spółka prowadzi także projekty eksploracyjne Kirkwood, Falconbridge i Foy w rejonie Sudbury w Kanadzie oraz posiada mniejszościowy pakiet akcji w Capstone Mining.

W 2010 r. spółka wyprodukowała 115 tys. ton Cu w koncentracie, co dało jej 21 miejsce wśród największych światowych producentów miedzi. Kapitalizacja spółki na dzień 6 grudnia 2011 to 2,17 mld CAD (równowartość 7,14 mld zł, wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla CAD/PLN z 6 grudnia 2011 r.)

„Zawarcie umowy otwierającej drogę do zakupu 100% akcji spółki Quadra FNX jest zgodne ze strategią KGHM. Pozwoli na osiągnięcie wzrostu produkcji w grupie KGHM o ponad 100 tys. t miedzi rocznie począwszy od 2012 roku; w roku 2018 osiągnie ponad 180 tys. t. Dodatkowo po uruchomieniu projektów Sierra Gorda w Chile (2014) oraz Victoria w Kanadzie - wpłynie na istotne obniżenie jednostkowych kosztów produkcji miedzi w grupie KGHM. Nabycie akcji zostanie sfinansowane ze środków własnych spółki pochodzących z nadwyżek z działalności operacyjnej oraz ze zbycia aktywów telekomunikacyjnych – udziałów w Polkomtel SA i Dialog SA"- podkreśla KGHM w komunikacie.

Spółka KGHM Polska Miedź zapowiadała wcześniej, że jeszcze w listopadzie podejmie decyzję w sprawie „dużej" akwizycji i zgromadziła na ten cel 1 mld USD. W prezentacji do wyników kwartalnych w połowie roku firma wskazywała, że prowadzi negocjacje z szeregiem spółek z państw w Ameryce Północnej, Europie, Ameryce Południowej (Peru, Chile) oraz w Afryce (RPA, Namibia i Botswana).

Pod koniec września KGHM informował, że jest na dość zaawansowanym etapie akwizycji spółki notowanej na giełdzie. Według wcześniejszych informacji, koncern jest zainteresowany kopalnią rudy miedzi w Ameryce Łacińskiej.

Na początku września prezes Herbert Wirth powiedział agencji ISB, że nawet ponad połowa z planowanej do 2018 roku kwoty 20 mld zł inwestycji KGHM może pójść na projekty akwizycyjne w segmencie wydobywczym. KGHM zakłada zwiększenie do 2018 roku produkcji miedzi w koncentracie do ok. 700 tys. ton rocznie z ok. 500 tys. ton obecnie.