W październiku inflacja roczna wyniosła 4,3 proc.r/r. Dwunastu ekonomistów bankowych oczekiwało, że wskaźnik wzrostu cen i usług konsumpcyjnych (CPI) wyniósł w listopadzie 4,5 proc. r/r. Prognozy oscylowały w przedziale między 4,3 proc. a 4,6 proc., przy średniej na poziomie 4,45% proc.

W listopadzie największy wzrost odnotowano w kategorii "transport" - o 11,0 proc. r/r, w tym "paliwa do prywatnych środków transportu" - 19,4% oraz "użytkowanie mieszkania" - o 6,9 proc., w tym "nośniki energii" - o 7,9 proc., jak wynika z tabeli opublikowanej przez GUS.

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2011 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca, wzrosły o 0,7 proc. W poszczególnych grupach towarów i usług konsumpcyjnych odnotowano zróżnicowaną dynamikę cen, podał GUS.

"Największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały w tym okresie podwyżki cen żywności (o 1,3 proc.), opłat związanych z transportem (o 1,5 proc.), a także ze zdrowiem (o 2,3 proc.), które podwyższyły wskaźnik odpowiednio o 0,27 pkt proc., 0,14 pkt proc. i 0,11 pkt proc." - czytamy dalej w komunikacie.

Wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie br., w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku, wyniósł 4,8 proc. (wobec wzrostu o 4,3% w październiku br.) i znajdował się powyżej górnej granicy odchyleń od celu inflacyjnego określonego przez Radę Polityki Pieniężnej (2,5 proc.).

"Największy wpływ na ukształtowanie się wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych na tym poziomie miały podwyżki opłat związanych z mieszkaniem (o 6,1%), wzrost cen żywności (o 4,5 proc.), a także towarów i usług w zakresie transportu (o 11,0%), które podniosły ten wskaźnik odpowiednio o 1,57 pkt proc. i po 0,99 pkt proc. Spadek cen odzieży i obuwia (o 1,6 proc.) obniżył wskaźnik w tym okresie o 0,08 pkt proc." - wyliczył GUS.