Jak powiedział w środę dziennikarzom wiceminister rozwoju regionalnego Paweł Orłowski, celem wprowadzenia zmian w unijnym programie Kapitał Ludzki jest dostosowanie unijnego wsparcia do aktualnej sytuacji społecznej i wyzwań demograficznych. Komisja Europejska zatwierdziła zmiany w programie na początku grudnia ub.r.

Dodatkowe pieniądze na przedszkola mają trafić do 30 proc. gmin z każdego regionu, gdzie poziom upowszechnienia edukacji przedszkolnej jest najniższy. O dotację będą mogły się starać zarówno przedszkola publiczne, jak i prywatne, będą musiały jednak zapewnić wkład własny o wartości 15 proc. inwestycji.

Orłowski powiedział, że w programie pojawiły się rozwiązania pilotażowe - ministerstwo chce sprawdzić, jak sprawdzają się sposoby rozdzielania unijnych funduszy, które mają być szerzej stosowane w kolejnej unijnej perspektywie - na lata 2014-2020. Przykładowo 50 mln euro będzie przeznaczonych na rozwój systemu opieki nad dziećmi, szczególnie tymi najmłodszymi, w wieku do 3 lat. Gminy będą realizować dofinansowywane z funduszy europejskich projekty, które będą skierowane do rodziców planujących powrót na rynek pracy. W ramach takiego projektu będzie można np. uzyskać dofinansowanie kosztów opieki nad dzieckiem w żłobku.

40 mln euro z programu będzie przeznaczone na preferencyjne pożyczki na założenie własnego biznesu - będzie można się ubiegać o pożyczkę w wysokości do 50 tys. zł. Jak wyjaśnił wiceminister, w przyszłości będzie się odchodzić od dotacji na własną firmę. Zastąpią je właśnie niskooprocentowane pożyczki. 7,5 mln zł będzie natomiast przeznaczone na pożyczki dla przedsiębiorstw społecznych, np. spółdzielni socjalnych. Orłowski zaznaczył, że takim firmom trudno pozyskać środki na rozwój na rynku. 40,1 mln zł ma być przeznaczone na szkolenia nauczycieli, które mają podnieść jakość polskiej edukacji.

Na koniec 2011 r. w ramach programu zawarto 30,2 tys. umów na kwotę przekraczającą 32 mld zł, co oznacza, że zagospodarowano 68 proc. środków na lata 2007-13. Program Kapitał Ludzki jest finansowany w 85 proc. ze środków Unii Europejskiej, a w 15 proc. ze środków krajowych. Całość kwoty, jaką przewidziano na realizację Programu, wynosi prawie 11,5 mld euro, w tym wkład finansowy UE to ponad 9,7 mld euro a pozostałą część stanowią środki krajowe.