Podczas gdy prognozy rządowe zapowiadały na koniec 2011 r. bezrobocie na poziomie 12,5 proc. w kraju liczącym 10 732 000 ludności (z czego w wieku aktywności zawodowej 5 587 000), okazało się ono nieco wyższe: wyniosło 12,7 proc.

W roku 2008 było w Portugalii 7,6 proc. bezrobotnych, w 2009 r. - 9,5 proc., a w 2010 r. - 10,8 proc.

Ciężki kryzys gospodarczy, jaki przeżywa kraj, i głębokie cięcia oszczędnościowe, które były warunkiem uzyskania pomocy finansowej UE i MFW, doprowadziły do upadku wielu przedsiębiorstw, co zgodnie podkreślają w związku z komunikatem INE portugalskie portale internetowe.

Według Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju Portugalia zajmuje pod względem wysokości bezrobocia trzecie miejsce po Hiszpanii i Irlandii wśród krajów tej organizacji.

W 2011 r. portugalski PKB zmalał o 1,5 proc., a w roku bieżącym - według przewidywań rządu konserwatystów - spadnie o 3 proc.