Spółka hotelarska Orbis chce rozważyć " wdrożenie zasad wypłaty dywidendy" tak, by w przyszłych wypłatach uwzględniać EBIT, jak i zysk ze sprzedaży nieruchomości, wynika z wypowiedzi prezesa spółki Laurentego Picherala.

"Po dobrym 2011 roku sytuacja finansowa Orbisu znacznie się poprawiła, ale dodatkowy przychód i zysk ze sprzedaży aktywów w kolejnych latach nie będzie na poziomie z 2011 roku. Należałoby więc rozważyć wdrożenie zasad wypłaty dywidendy" - powiedział Picheral w wywiadzie dla "Parkietu" w odpowiedzi na pytanie, czy zarząd zarekomenduje wypłatę dywidendy.

"Taka zasada, która uwzględniłaby w przyszłych dywidendach zarówno wielkość zysku operacyjnego, jak i tego, który pochodzi z transakcji zbycia nieruchomości, mogłaby być rozważona przez radę nadzorczą i zgromadzenie akcjonariuszy, które będzie decydować o wielkości wypłat na podstawie aktualnych wyników" - wyjaśniał prezes.

Ostatnio Orbis wypłacił dywidendę z zysku za 2007 rok.

Orbis miał 119,09 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2011 roku wobec 9,20 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 161,38 mln zł wobec 41,99 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody wyniosły 718,84 mln zł wobec 700,71 mln zł rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym, w 2011 roku spółka miała 126,70 mln zł zysku netto wobec 10,44 mln zł zysku rok wcześniej.