Firma specjalizuje się w zarządzaniu podmiotami z branży recyklingu i obrotu surowcami wtórnymi i chce pozyskać z rynku 25 mln zł.

"Celem działań konsolidacyjnych Elemental Holding jest zbudowanie największej w Polsce grupy kapitałowej na rynku hurtowego obrotu metalami nieżelaznymi oraz ich recyklingu. W tym celu spółka zamierza nabyć pozostałe 18,52% pakietu akcji Syntom, a następnie zagospodarować obecnie niewykorzystywane składniki majątku tej firmy. Cel ten zamierza osiągnąć dzięki środkom pozyskanym w drodze niepublicznej emisji akcji. Jeszcze w bieżącym kwartale Elemental Holding zamierza sięgnąć do kieszeni inwestorów po 25 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Obecnie w skład grupy kapitałowej Elemental Holding wchodzą trzy spółki: Tesla Recycling, Syntom oraz Tesla Metal.

Grupa podała, że W 2011 roku wypracowała (dane pro-forma spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej) ponad 15 mln zł zysku przy blisko 550 mln zł przychodów. Prognozy na bieżący rok zakładają ponad 25-proc. wzrost zarówno przychodów, jak i zysku netto.

"Debiut na rynku NewConnect jest etapem przejściowym w naszej strategii rozwoju. W perspektywie pół roku zamierzamy rozpocząć pracę nad przeniesieniem spółki na rynek główny GPW, jednakże ostateczna decyzja będzie uzależniona od sytuacji na rynku" - powiedział członek zarządu Jarosław Michalik, cytowany w komunikacie.

Strategia grupy Elemental Holding na najbliższe lata zakłada wypracowanie marży EBITDA na poziomie 5-6%, osiągnięcie obrotu w wysokości 1,5 mld zł do 2015 roku oraz ekspansję zagraniczną i realizowanie 20-30% obrotu za granicą.