Firma zapowiada zawarcie w najbliższym czasie umowy restrukturyzacyjnej z wierzycielami.

"Porozumienie jest podstawą do zawarcia w najbliższym czasie umowy restrukturyzacyjnej z wierzycielami i określa warunki brzegowe tej umowy " - czytamy w komunikacie.

"Podpisane dziś porozumienie z jednej strony umożliwi nam restrukturyzację zadłużenia m.in. poprzez częściową jego konwersję na kapitał, a z drugiej otworzy drogę do pozyskania inwestora finansowego, który zapewni spółce kapitał" - skomentował prezes Marek Pawlik, cytowany w komunikacie.

Prezes podkreślił, że przeprowadzenie obu procesów oraz przeorientowanie strategii w stronę wysokomarżowych segmentów budownictwa, takich jak np. energetyka, pozwoli spółce na odbudowę wyników finansowych oraz odzyskanie pozycji rynkowej.

"Porozumienie zawiera główne założenia, na których opierać się będzie umowa restrukturyzacyjna tj.: konwersję zadłużenia na akcje spółki, wcześniejszy wykup obligacji z obniżeniem ceny, restrukturyzację zadłużenia poprzez przesuniecie harmonogramu spłaty pozostałego po konwersji długu oraz obniżenie oprocentowania. Wierzyciele będą dokonywać wyboru rozwiązań spośród zaproponowanych w porozumieniu" - czytamy dalej.

Według firmy, porozumienie z wierzycielami, potwierdzone w najbliższym okresie Umową Restrukturyzacyjną, daje podstawy do znaczącego oddłużenia spółki oraz wpłynie znacząco na obniżenie kosztów finansowych, w okresie najbliższych 2 lat.

"Wszystkie procesy związane z restrukturyzacją zadłużenia, w tym konwersja, zostaną przeprowadzone jeszcze w tym roku" - głosi komunikat.

Spółka podała, że w rozmowach dotyczących zapisów porozumienia uczestniczył DM IDMSA, potencjalny inwestor, który po zaakceptowaniu warunków przez wszystkie strony porozumienia i podpisaniu umowy restrukturyzacyjnej obejmie akcje ABM Solid.

"Podwyższenie kapitału poprzez objęcie akcji przez Inwestora istotnie wpłynie na poprawę sytuacji finansowej spółki, przede wszystkim na poprawę płynności emisja ta objęta za gotówkę zasiliłaby kapitał obrotowy spółki" - podsumowała firma.

W połowie stycznia Dom Maklerski IDMSA podpisał z ABM Solid list intencyjny w sprawie negocjacji dotyczących przyszłego zaangażowania kapitałowego inwestora.

ABM Solid miała narastająco w I-III kw. 2011 roku spółka ABM Solid miała 26,72 mln zł skonsolidowanej straty netto wobec 0,26 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 370,50 mln zł wobec 263,28 mln zł.