Prezentujemy przegląd najważniejszych wiadomości ze spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, które ukazały się w serwisach PAP, ISB oraz Bloomberg.

Bogdanka

Spółka Lubelski Węgiel Bogdanka miała 220,92 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2011 roku wobec 229,81 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Wydobycie węgla w Bogdance wyniesie w 2012 roku nieco ponad 8 mln ton - poinformował na wtorkowej konferencji prasowej prezes spółki Mirosław Taras.>>>>

Zarząd spółki Lubelski Węgiel Bogdanka proponuje aby przeznaczyć 68 mln zł z zysku za 2011 rok na dywidendę, a 151 mln zł na kapitał rezerwowy, podała spółka w komunikacie.>>>>

PGNiG

Spółka PGNiG miała 302,00 mln zł skonsolidowanego zysku netto w IV kw. 2011 roku wobec 1118,00 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>

PGNiG chce w 2012 roku przeprowadzić w Polsce kilka odwiertów w poszukiwaniu gazu łupkowego - powiedział PAP wiceprezes spółki Marek Karabuła. Dodał, że liczy też na rozpoczęcie próbnego wydobycia gazu w Pakistanie i wznowienie prac wiertniczych w Libii.>>>>

PGNiG chce odbierać w kontrakcie jamalskim do ok. 85 proc. zakontraktowanego wolumenu gazu - powiedział dziennikarzom wiceprezes spółki Radosław Dudziński .>>>>

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) nie podjęło jeszcze decyzji w sprawie rekomendacji co do dywidendy z zysku za 2011 rok.>>>>

Pekao SA

Zysk netto grupy Banku Pekao SA w czwartym kwartale 2011 roku wzrósł do 770,5 mln zł z 643,7 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w raporcie. Zysk banku okazał się o 3 proc. wyższy od oczekiwań rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 747,1 mln zł. >>>>

Zarząd Banku Pekao SA nie podjął decyzji w sprawie propozycji wypłaty dywidendy z zysku za 2011 rok - poinformowała spółka w raporcie rocznym. Skonsolidowany zysk netto grupy Pekao SA wyniósł w 2011 roku 2,9 mld zł podczas gdy za 2010 rok 2,5 mld zł. Z zysku osiągniętego w 2010 roku na dywidendę trafiło 1,78 mld zł, co dało 6,80 zł dywidendy na akcję. Bank Pekao SA w priorytetach na 2012 rok planuje utrzymać tempo akcji kredytowej w segmencie korporacyjnym z 2011 roku - poinformował bank w prezentacji do wyników rocznych. "Wzmocnienie wiodącej pozycji w segmencie korporacyjnym i utrzymanie tempa akcji kredytowej z 2011 r. również dzięki specjalnym zespołom akwizycyjnym (...)" - napisano w prezentacji. Wśród priorytetów na 2012 rok bank podał także m.in. zwiększenie bazy klientów detalicznych dzięki wykorzystaniu m.in. silnej pozycji w segmencie korporacyjnym oraz korzyściom wynikającym z wyłączności na Euro 2012.

W 2011 roku kredyty korporacyjne wzrosły o 18,9 proc. do 62,13 mld zł. Pekao oczekuje, że zysk netto w 2012 roku będzie na poziomie przynajmniej z roku 2011 - powiedział podczas wtorkowej konferencji prasowej prezes Pekao Luigi Lovaglio. "Nasze kapitały pozwalają nam na wypłacenie znacznej dywidendy, nawet uwzględniając potrzeby działalności naszego banku. Rekomendacja zarządu będzie pod koniec miesiąca" - powiedział Lovaglio.

ZCh Police

Zakłady Chemiczne Police miały 311,90 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2011 roku wobec 27,43 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>

Action

Spółka Action miała 42,41 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2011 roku wobec 26,29 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>

Zarząd Action proponuje 40 proc. zysku wypracowanego w 2011 r. przeznaczyć na dywidendę, co dałoby wypłatę w wysokości 0,84 zł na jedną akcję. Pozostała część ubiegłorocznego zysku ma trafić na kapitał obrotowy - poinformowała spółka w raporcie rocznym. Wcześniej zarząd Action informował, że na dywidendę może trafić 30 proc. zysku lub więcej.>>>>

Dystrybutor sprzętu IT, spólka Action liczy, że w 2012 r. zwiększy sprzedaż produktów pod swoją marką własną ActiveJet o ok. 25%, wynika z wypowiedzi prezesa Piotra Bielińskiego. Marka ActiveJet jest głównym sponsorem Legii, a wartość tego kontraktu to 4 mln zł rocznie. "Spodziewam się, że w tym roku sprzedaż ActiveJet powinna wzrosnąć o około 25%. W ubiegłym roku ActiveJet generował około 4% naszych przychodów"- powiedział Bieliński na spotkaniu z analitykami i dziennikarzami. Bieliński poinformował, że jeszcze w kwietniu spółka przedstawi prognozę na cały rok. "Będzie ona konserwatywna, podobnie jak zeszłoroczna, ale powinna być satysfakcjonująca dla rynku" - powiedział prezes.

Grupa ZA Tarnów

Grupa Zakłady Azotowe Tarnów-Mościce miała 461,53 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2011 roku wobec 390,95 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>

Zysk netto grupy Azoty Tarnów, przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej, wyniósł w czwartym kwartale 2011 roku ok. 231 mln zł i był wyższy od konsensusu na poziomie 164 mln zł. Zysk operacyjny grupy wyniósł w tym okresie 192 mln zł. Średnia prognoz analityków zakładała EBIT na poziomie 237 mln zł. Przychody grupy wyniosły 2,06 mld zł i były również wyższe od oczekiwań rynkowych na poziomie 1,79 mld zł. Wynik operacyjny segmentu Nawozy wyniósł w 2011 r. 310,2 mln zł, segmentu Tworzywa 213,8 mln zł, segmentu Alkohole Oxo 120,5 mln zł, a segmentu Pigmenty 22,4 mln zł. W całym 2011 roku grupa miała 461,5 mln zł zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej, 581,3 mln zł zysku operacyjnego i 5,34 mld zł przychodów.

Infovide-Matrix

Spółka informatyczna Infovide-Matrix (IVMX) miała 8,56 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2011 roku wobec 4,80 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Zarząd Infovide-Matrix zarekomendował walnemu zgromadzeniu przeznaczenie na dywidendę 3,20 mln zł z zysku za 2011 r., poinformowała spółka w komunikacie. Oznacza to wypłatę w wysokości 0,27 zł na akcję. >>>>

LC Corp

Spółka deweloperska LC Corp miała 61,32 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2011 roku wobec 49,56 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

ZUE

Spółka ZUE, działająca na rynku budownictwa komunikacyjnej infrastruktury miejskiej oraz kolejowej, miała 21,26 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2011 roku wobec 16,81 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

PKM Duda

Spółka mięsna PKM Duda miała 39,27 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2011 roku wobec 31,35 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>

Polski Koncern Mięsny Duda planuje akwizycje w 2012 roku. Prezes spółki Maciej Duda poinformował na konferencji, iż liczy, że do końca roku PKM Duda zrealizuje jakąś większą transakcję. "Prowadzimy rozmowy o akwizycjach. Kilka podmiotów jest zainteresowanych, ale na razie są różnice co do wycen. Rok 2012 będzie rokiem przejęć i myślę, że którąś z tych większych transakcji uda nam się zrealizować" - powiedział Duda. "Mamy jeszcze przez dziewięć miesięcy otwartą drogę do emisji na ten cel" - dodał. 31 grudnia 2012 roku wygasa upoważnienie zarządu PKM Duda, przyznane w październiku przez akcjonariuszy, do podwyższenia kapitału zakładowego spółki poprzez emisje nowych akcji, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 208,5 mln zł. Podwyższenie kapitału zakładowego może przebiegać w drodze jednej lub więcej emisji. W rozmowie z dziennikarzami członek zarządu spółki Dariusz Formela dodał, że dla spółki bardziej korzystna byłaby emisja akcji do ewentualnego celu akwizycyjnego w zamian za aktywa. "Po wyborze celu do przejęcia mamy dwie możliwości: emisję do inwestora finansowego, albo emisję do podmiotu przejmowanego w zamian za aktywa. Wolimy tę drugą opcję. Pierwsza byłaby trudna do zrealizowania, ponieważ cena emisyjna na poziomie 1 zł jest wyższa od aktualnej ceny rynkowej naszych akcji" - powiedział Formela. Podtrzymał, że spółka rozmawia zarówno z podmiotami z segmentu dystrybucyjnego, jak i przetwórczego.

Amrest

Spółka restauracyjna Amrest Holdings N.V. miała 48,48 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2011 roku wobec 40,60 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>

Kino Polska TV

Spółka Kino Polska TV miała 8,52 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2011 roku wobec 10,44 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>

Ipopema Securities

Spółka brokersko - inwestycyjna Ipopema Securities miała 24,49 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2011 roku wobec 18,00 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>

Point Group

Spółka Platforma Mediowa Point Group miała 2,96 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2011 roku wobec 1,65 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>

DGA

Spółka doradczo - inwestycyjna DGA miała 1,71 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2011 roku wobec 3,39 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>

Tesgas

Spółka Tesgas miała 13,21 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2011 roku wobec 14,36 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>

Pekaes

Spółka logistyczno - transportowa Pekaes miała 47,16 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2011 roku wobec 0,73 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>

Inpro

Spółka deweloperska Inpro miała 16,48 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2011 roku wobec 16,51 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>

Paged

Spółka Paged miała 26,57 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2011 roku wobec 15,88 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>ZPC Otmuchów

Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów miały 8,66 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2011 roku wobec 10,47 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>

Ciech

Spółka chemiczna Ciech miała 1,51 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2011 roku (łącznie z działalności kontynuowanej i zaniechanej) wobec 22,33 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>

Budimex

Zarząd Budimeksu rekomenduje wypłatę z zysku za 2011 r. dywidendy w wysokości 10,97 zł na akcję. Łącznie na dywidendę ma trafić 280,07 mln zł - podała spółka w komunikacie. Zarząd proponuje ustalić dzień dywidendy na 8 czerwca, a dzień wypłaty na 22 czerwca 2012 r.>>>>

Elektrobudowa

W IV kwartale 2011 r. Elektrobudowa zanotowała 14,53 mln zł zysku netto wobec 12,3 mln zł zysku netto przed rokiem. Analitycy ankietowani przez PAP spodziewali się zysku netto na poziomie 14,5 mln zł. Zysk z działalności operacyjnej spółki wyniósł 17,64 mln zł w stosunku do 14,7 mln zł zysku EBIT w IV kwartale 2010 r. oraz 17,6 mln zł zysku EBIT oczekiwanego przez rynek. Przychody Elektrobudowy w IV kwartale br. sięgnęły 332,65 mln zł wobec 287 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego oraz 326 mln zł prognozowanych przez analityków. W całym 2011 roku spółka wypracowała 37,91 mln zł zysku netto, 49,27 mln zł zysku operacyjnego oraz 945,21 mln zł obrotów. Zarząd Elektrobudowy proponuje przeznaczenie z zysku za 2011 r. 14,24 mln zł na wypłatę dywidendy, co oznacza wypłatę w wysokości 3 zł na akcję - podała spółka w raporcie rocznym. Za 2010 r. Elektrobudowa przeznaczyła na dywidendę 28,5 mln zł, co dało wypłatę w wysokości 6 zł na akcję.

Na koniec 2011 r. portfel zamówień Elektrobudowy, obejmujący podpisane umowy będące w realizacji, jak i oczekujące na realizację, osiągnął poziom 852, 43 mln zł i był o 37,8 proc. wyższy niż przed rokiem - podała spółka w raporcie kwartalnym. "Poprawiająca się koniunktura na rynku, na którym działa grupa kapitałowa Elektrobudowa, skutkowała wzrostem pozyskanych zamówień zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym" - podała spółka w raporcie.

Wartość zawartych umów, zleceń i zamówień przez jednostkę dominującą w 2011 roku wynosiła 1 098,8 mln złotych, co w odniesieniu do analogicznego okresu roku poprzedniego oznacza wzrost o 48,7 proc.

Netmedia

Spółka zależna Netmedii, Netmedia Business Travel, złożyła najkorzystniejszą ofertę w przetargu na usługi w zakresie organizacji podróży, rezerwacji hoteli i środków transportu dla Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Granicach Zewnętrznych Państw Członkowskich UE (Frontex) - poinformowała spółka w komunikacie. Podpisanie umowy ma nastąpić po upływie 14 dni kalendarzowych. Szacowana przez Frontex wartość zamówienia wyniesie między 7,2 a 8,8 mln euro (między 29,6 a 36,2 mln zł) w okresie 48 miesięcy.

Fabryka Formy SA, Benefit Systems SA

Akcjonariusze notowanej na rynku NewConnect spółki z branży fitness Fabryka Formy SA podpisali umowę inwestycyjną z notowanym na GPW Benefit Systems SA, będącym liderem na rynku świadczeń pozapłacowych. W ramach realizacji umowy Fabryka Formy przeprowadzi celową emisję 6,8 mln akcji zwykłych na okaziciela serii E o łącznej wartości 3,196 mln zł. Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału spółki, Benefit zobowiązał się również do nabycia od Akcjonariuszy 1,695 mln akcji za kwotę 779,7 tys. zł. Zawarta umowa określa również dalsze warunki inwestycji, w ramach których Benefit Systems SA może objąć kolejne 4 mln akcji o łącznej wartości nie wyższej niż 1,88 mln złotych. W wyniku objęcia akcji nowych emisji oraz zakupu walorów Fabryki Formy SA, Benefit będzie dysponował nie mniej niż 25% głosów na walnym zgromadzeniu. Pozyskane środki Fabryka Formy przeznaczy na rozbudowę własnej sieci klubów fitness. Do dnia zawarcia umowy inwestycyjnej Benefit udzielił Fabryce Formy pożyczki o wartości 1,45 mln zł, która ma zostać spłacona przez konwersję na kapitał zakładowy. Realizacja umowy przewidziana jest do końca grudnia 2016 roku.

Ceramika Nowa Gala

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Ceramika Nowa Gala zdecyduje 16 kwietnia o przeznaczeniu 1,71 mln zł z zysku za 2011 r. na dywidendę, podała spółka w komunikacie. Oznacza to wypłatę 3 gr. na akcję.>>>>

Kruk

Rada nadzorcza spółki obrotu wierzytelnościami Kruk powołała dotychczasowy zarząd na nową 3-letnią kadencję, poinformowała spółka w komunikacie.>>>>

Netia

Rada Nadzorcza spółki Netia zdecydowała o powołaniu Mirosława Godlewskiego na funkcję prezesa zarządu na kolejną 5-letnią kadencję, poinformowała spółka w komunikacie.>>>>

Bank BPH

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wydała zgodę na powołanie Richarda Gaskina na stanowisko prezesa Banku BPH, podała komisja w komunikacie.>>>>

PKO BP

PKO Bank Polski ma zdolność wypłaty dywidendy, ale jej wielkość nie jest jeszcze ustalona. Rekomendacja zarządu w tej sprawie będzie gotowa w kwietniu-maju, wynika z wypowiedzi prezesa instytucji Zbigniewa Jagiełły.>>>>

Fortuna

Spółka Fortuna zakłady bukmacherskie, należąca do Fortuna Entertainment Group, uzyskała zgodę Ministra Finansów na prowadzenie zakładów w 80 nowych kolekturach, dzięki czemu sieć Fortuny wzrośnie do 474 punktów w Polsce, podała spółka w komunikacie.

TVN

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zbada koncentrację grup medialnych ITI i Canal+ - poinformowała rzeczniczka urzędu Małgorzata Cieloch. Powinna się tym zająć Komisja Europejska, ale firmy poprosiły KE o przekazanie sprawy polskiemu urzędowi.>>>>