"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym postanawia, iż zysk osiągnięty przez spółkę w roku obrotowym 2011 w kwocie 66.066 tysięcy złotych zostanie w całości przeniesiony na kapitał rezerwowy przeznaczony na wypłatę dywidendy lub zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy" - czytamy w uchwałach walnego.

W ujęciu jednostkowym w 2010 roku spółka miała 66,07 mln zł zysku netto wobec 47,34 mln zł zysku rok wcześniej.

W ub.r. PEP także wnioskował o przekazanie zysku za 2010 rok na fundusz rezerwowy przeznaczony na przyszłą wypłatę dywidendy i ZWZ podjęło taką decyzję.