Zarząd spółki obuwniczej Wojas będzie rekomendował pozostawienie zysku wypracowanego w 2011 r. w spółce, poinformował Wojas w raporcie rocznym.

„Zarząd emitenta będzie rekomendował akcjonariuszom pozostawienie zysku netto za 2011 r. w grupie, a tym samym nie wypłacania dywidendy za 2011 r."- podano w raporcie. Wojas, który jest notowany na warszawskiej GPW od marca 2008 r. dotychczas nie wypłacał dywidendy.

W ujęciu jednostkowym, w I-IV kw. 2011 roku spółka miała 0,43 mln zł zysku netto wobec 2,95 mln zł zysku rok wcześniej.