"To są nakłady inwestycyjne, które prawie w całości są nakładami na technologię informatyczną i jest to też koszt wdrożenia systemu transakcyjnego. Nie ma w tym inwestycji kapitałowych już sygnalizowanych ani ewentualnych przyszłych" - powiedział Sobolewski.

Wcześniej GPW sygnalizowała chęć wykupienia resztówki akcji Towarowej Giełdy Energii.

GPW może też być zainteresowana kupnem od Skarbu Państwa pakietu akcji Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. Pytany o to prezes Sobolewski, odpowiedział:

"To jedno z naszych zamierzeń na 2012 rok. KDPW jest w ramach naszej strategii tworzenia nowej infrastruktury. Konsolidacja to nie tylko próby łączenia się giełd, ale to też giełdy wprowadzające rozliczenia transakcji, rejestrów, depozytów i instrumentów".