Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 67,18 mln zł wobec 33,74 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody wyniosły 321,52 mln zł wobec 200,60 mln zł rok wcześniej.

"Na poziom osiągniętego zysku pozytywnie wpłynęły zarachowane w okresie przychody finansowe związane z wyceną kredytu walutowego oraz wyceną transakcji terminowych" - głosi raport.

W ujęciu jednostkowym, w I kw. 2012 roku spółka miała 3,86 mln zł zysku netto z działalności kontynuowanej wobec 41,26 mln zł zysku rok wcześniej.