Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 6,19 mln zł wobec 4,59 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody wyniosły 86,50 mln zł wobec 53,83 mln zł rok wcześniej.