Strata operacyjna na poziomie grupy wyniosła 15,48 mln zł wobec 14,41 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody wyniosły 265,86 mln zł wobec 277,25 mln zł rok wcześniej.