Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 1,55 mln zł wobec 11,40 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody wyniosły 147,79 mln zł wobec 149,47 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym, w I kw. 2012 roku spółka miała 3,00 mln zł zysku netto wobec 0,64 mln zł straty rok wcześniej.