Strata operacyjna na poziomie grupy wyniosła 23,35 mln zł wobec 8,97 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody wyniosły 65,97 mln zł wobec 95,58 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym, w I kw. 2012 roku spółka miała 18,60 mln zł straty netto wobec 7,49 mln zł straty rok wcześniej.