Poprawę koniunktury w kwietniu i maju br. sygnalizuje 16 proc. przedsiębiorstw, a jej pogorszenie 26%. Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

"Aktualny portfel zamówień, produkcja budowlano-montażowa oraz bieżąca sytuacja finansowa oceniane są mniej pesymistycznie niż przed miesiącem. Prognozy portfela zamówień i produkcji budowlano-montażowej są korzystne, ale ostrożniejsze od formułowanych w kwietniu" - głosi komunikat.

GUS podał też, że przewidywania dotyczące sytuacji finansowej są nadal pesymistyczne, nieco gorsze od zgłaszanych w kwietniu. Utrzymują się opóźnienia w terminowym ściąganiu należności za wykonane roboty budowlano-montażowe. "Spośród badanych przedsiębiorstw 22 proc. (przed rokiem 21 proc.) planuje prowadzenie prac budowlano-montażowych za granicą. Dyrektorzy tych przedsiębiorstw spodziewają się niewielkiego ograniczenia portfela zamówień na roboty budowlano-montażowe na rynkach zagranicznych" - czytamy dalej w materiale.

Przedsiębiorcy z branży zgłaszają w maju wykorzystanie mocy produkcyjnych na poziomie 72 proc. (74 proc. w analogicznym miesiącu ub. r.), poinformował także GUS.