"Zarząd spółki rekomenduje przeznaczenie zysku netto za rok obrotowy 2011 w wysokości 40.801 tysięcy zł na kapitał zapasowy" – czytamy w komunikacie.

Spółka podała, że rada nadzorcza rekomenduje przyjęcie wniosku zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto na kapitał zapasowy spółki. W ostatnich latach spółka także nie wypłacała dywidendy.

Pfleiderer Grajewo miał 33,21 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2011 roku wobec 15,18 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody wyniosły 1725,23 mln zł wobec 1390,39 mln zł rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym, w 2011 roku spółka miała 40,80 mln zł zysku netto wobec 1,29 mln zł zysku rok wcześniej.