Na dywidendę złożą się kwoty: 12.631.289,47 zł - jako kwota pochodząca z funduszu dywidendowego; 17.008.710,53 zł - jako kwota pochodząca z zysku środków zgromadzonych na kapitale zapasowym, a będących nadwyżką ponad kwotę stanowiącą 1/3 kapitału zakładowego, zaznaczono w komunikacie.

„Kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję - zgodnie z rekomendacją zarządu - wyniesie 1,95 PLN. Zarząd Spółki zaproponował ustalenie dnia dywidendy na dzień 10 sierpnia 2012 roku, a terminu wypłaty dywidendy na dzień 23 sierpnia 2012 roku, które Rada Nadzorcza również pozytywnie zaopiniowała"- czytamy w informacji.

W ubiegłym roku dywidenda dla akcjonariuszy Zelmera wyniosła 1,90 zł na akcję. Rok wcześniej spółka wypłaciła 14,14 mln zł z zysku za 2009 rok, wynoszącego 15,44 mln zł, co dało wypłatę w wysokości 0,93 zł na akcję.

Zelmer miał 48,26 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2011 roku wobec 37,76 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 674,99 mln zł wobec 640,02 mln zł rok wcześniej.